The Truman Show

THE TRUMAN SHOW


BY

by Andrew Niccol
Shooting Script

INT. TRUMAN'S CAR - DOWNTOWN SEAHAVEN - MORNING - PRESENT

Through his car window, TRUMAN buys a cup of coffee from a
streetside VENDOR.

VENDOR
How are ya, Truman?

TRUMAN
(placing his fingers
to his pulse)
Vital signs are good.

He pulls into a parking space and sips on the coffee. And he
drinks, he becomes aware of a school bell summoning children
to class in the adjacent Elementary School. The image
prompts another childhood memory.

PLAYBACK - INT. SEAHAVEN ELEMENTARY SCHOOL - CLASSROOM - DAY

Once again, the flashback appears to be playing on a
television screen.

SEVEN-YEAR-OLD TRUMAN sits in the middle row of an Elementary
School classroom surrounded by twenty-or-so other, uniformed youngsters. MARLON, the boy next to Truman,
is on his feet under the scrutiny of a kindly Norman Rockwell-
style SCHOOL MISTRESS.

MISTRESS
What do you want to do when you
grow up, Marlon?

MARLON
I want to be an entrepreneur like
my dad.

SCHOOL MISTRESS
(impressed)
Tell the class what an "entrepreneur"
does, Marlon.

MARLON
He makes a lot of money, Ma'am.

SCHOOL MISTRESS
A good one does, Marlon.
(looking in her purse,
hamming it up)
Perhaps I'll be coming to you for
a loan one of these days.

The Class titters. Marlon sits down and winks to Truman.

SCHOOL MISTRESS
What about you, Truman?

Truman rises to his feet, gathering his nerve.

TRUMAN
I want to be an explorer...
(with reverence)
... like Magellan.

The School Mistress smiles benevolently.

SCHOOL MISTRESS
(slightly condescending)
I'm afraid no one's going to pay you
to do that, Truman. You might have
to find something a little more
practical.
(glancing to a pulldown
wall map behind her
head)
Besides, you're too late. There's
really nothing left to explore.

The class roars with laughter as Truman takes
his seat.

EXT. PARKING LOT - DAY - PRESENT

TRUMAN, briefcase in hand, crosses from the parking lot to the
town square, surrounded by similarly suited, briefcase-toting
OFFICE WORKERS.

EXT. DOWNTOWN SEAHAVEN - DAY

TRUMAN walks briskly down the bustling city street. A snarl of
taxis, buses and commuter traffic. A STREET VENDOR thrusts a
pretzel under Truman's nose, a CAREER WOMAN tries to catch his
eye
.

Truman stops at a kiosk and buys a newspaper -- "THE ISLAND
TIMES."

VENDOR
Is that all for you, Truman?

TRUMAN
That's all. Thanks, Errol.

Other CUSTOMERS also purchase the morning paper. Tucking his
copy under his arm, Truman selects a glossy magazine from a
rack, quickly flicking through the pages.

Glancing in the direction of the NEWSPAPER VENDOR and finding
him busy with another CUSTOMER, Truman deftly tears a portion
of the open page and pockets the cutting. He hastily replaces
the magazine and departs.

As Truman hurries away, the vendor exits the kiosk and picks
up the magazine, instantly turning to the torn page. It is a
cosmetics advertisement with the MODEL'S NOSE missing.
However, the vendor makes no effort to confront Truman,
almost as if he were expecting it.

EXT. SEAHAVEN LIFE AND ACCIDENT. INC - DAY

Truman passes along a row of shops and offices, finally
entering a building that proudly proclaims, "Seahaven Life &
Accident Inc." above the entrance. He has evidently taken
his teacher's advice.

INT. INSURANCE COMPANY - SEAHAVEN LIFE AND ACCIDENT, INC. - DAY

In a cramped, cluttered cubicle, TRUMAN talks on the telephone.

TRUMAN
(into receiver)
...okay, okay, let's call it what it
is...I'm not going to lie to you...
life insurance is death insurance...
you've just got to ask yourself two
questions...one, in the event of
your death, will anyone experience
financial loss?... and two, do you
care?

A CLERK drops a large reference book on Truman's desk.
Truman checks the spine -- "MARITIME ACCIDENTS."

TRUMAN
(into receiver)
Hold on, will you?
(to clerk, referring to
the book)
This is no good. Lumps all maritime
accidents together. I need drownings
as a separate category.

The clerk shrugs, returns the book to his cart and continues
his rounds.

TRUMAN
(returning to his call)
... just think about what I've been
saying and let me... hello?

The person on the other end has hung up. With an apathetic
shrug, Truman replaces the receiver. He looks over his
shoulder and places another call.

TRUMAN
(lowering his voice)
Can you connect me with directory
inquiries
in Fiji?

A CO-WORKER pokes his head over the neighboring cubicle.

CO-WORKER
What do you know, Truman?

TRUMAN
(embarrassed, mouthing
the word)
Can't talk.
(waving off his neighbor,
pretending to be on a
business call)
I'm sorry, ma'am. If he's in a coma,
he's probably uninsurable.

The Co-Worker disappears back into his own cubicle.

TRUMAN
(lowering his voice again)
Hello, operator... yes, Fiji... Do
you have a listing for a Lauren
Garland?
(pause)
... nothing listed? ... what about a
Sylvia Garland, "S" for Sylvia...
nothing? Okay, thanks...

The disconsolate Truman replaces the receiver. Other
INSURANCE AGENTS are heading to lunch. Truman puts on his
jacket and follows them to the elevators.


VOCABULARY

vital - życiowy, żywotny, witalny
pull into - (about a vehicle): to move to a place where it can stop; zjechać na bok, zatrzymać się
sip - sączyć (napój)
summon - wzywać, zwoływać
adjacent - sąsiedni
prompt - podsuwać (myśl)
flashback - wspomnienie
row - tu: rząd, szereg
uniformed - umundurowany
youngster - chłopak
scrutiny - nadzór, badanie, analiza
entrepreneur - przedsiębiorca
ham it up - to act in a false way
loan - pożyczka
titter - chichotać
wink - mrugnąć, mrugnąć porozumiewawczo
explorer - odkrywca; badacz
reverence - cześć (szacunek)
benevolently - łaskawie, życzliwie
condescend - zniżać się
briefcase-toting
briskly - żywo, energicznie
bustling - gwarny, ruchliwy
snarl - zator, korek
commuter - a person who travels to work or school; dojeżdżający
thrust (thrust, thrust) - wpychać, naciskać
catch one’s eye - to attract one’s attention; zostać zauważonym
tuck - wsadzać, wpychać, wsuwać
glossy - tu: na błyszczącym papierze
rack - tu: stojak, półka
flick through - przeglądać (książkę, gazetę)
deftly - zręcznie
tear (tore, torn) - drzeć, wyrywać
pocket - tu: włożyć do kieszeni
hastily - pospiesznie
depart - odchodzić, odjeżdżać
instantly - od razu, natychmiastowo
confront - konfrontować, stanąć twarzą w twarz
proclaim - ogłaszać, obwieszczać
cramped - skurczony, zatamowany; ciasny
cluttered - zapchany, zagracony
cubicle - kabina
receiver - tu: słuchawka
insurance - ubezpieczenie
spine - kręgosłup, tu: grzbiet (książki)
maritime - morski
hold on ! - zaczekaj chwilę!
lump - łączyć, skupiać
drowning - zatonięcie
shrug - wzruszać ramionami
hang up - odkładać (słuchawkę)
directory inquiries - biuro numerów
poke - wysuwać, wystawiać
mouth one’s words - to mime one’s words with the mouth
coma - śpiączka
uninsurable - about someone who cannot be insured
disconsolate - niepocieszony, strapiony

make money - robić (zarabiać) pieniądze
make an effort - podejmować wysiłek


GRAMATYKA


”Hold on, will you?” (Zaczekaj chwilę, dobrze?)
to przykład question tag (pytania rozłącznego).

Pytania rozłączne to zwroty, które można przetłumaczyć jako ‘prawda?’, ‘nieprawdaż?’, ‘czyż nie?’. Występują głównie w języku mówionym. Używa się ich przede wszystkim w celu podtrzymania konwersacji, zasygnalizowania zainteresowania tematem. Czasami stosuje się je dla potwierdzenia informacji lub podkreślenia pewnych faktów:

It’s a nice day today, isn’t it?
Ładny dzień, nieprawdaż?

Pozycja pytania obciętego to koniec całej wypowiedzi, od której oddzielone jest przecinkiem. Wyrażenie takie jest skróconą wersją pytania: zawiera tylko operator i podmiot zdania, do którego się odnosi:

You don’t eat meat, do you?
Ty nie jesz mięsa, prawda?Niektóre struktury wymagają specyficznych operatorów pytania obciętego. Są to przede wszystkim wypowiedzi w trybie rozkazującym. Polskim odpowiednikiem pytań obciętych w zdaniach w trybie rozkazującym jest ‘dobrze?’:

Carry these bags for me, will you? (Ponieś za mnie te torby, dobrze?)
Make the bed, would you? (Pościel łóżko, dobrze?)
Don’t be late, will you? (Nie spóźnij się, dobrze?)TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Loading ...