Państwa i miasta


Nazwa gry: Państwa i miasta
Autor: Elżbieta i Tomasz Wareccy
Cel gry: Rowój słownictwa

Materiały potrzebne uczniowi: -
Materiały potrzebne Nauczycielowi: -

Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Jedna osoba w grupie tworzy następującą tabelę.

COUNTRY ANIMAL PLANT/FRUIT/DRINK VERB THING TOTAL


Oczywiście kategorie można zmieniać lub dodawać nowe, np. jobs, hobby, clothes, itd.

Nauczyciel mówi alfabet i w kolejności przedstawiciele grup mówią: Stop! Następnie nauczyciel podaje literę na którą wszyscy uzupełniają swoje tabele. Dla przykładu, gdyby literą tą było ‘p’ to kolumna powinna wyglądać w ten sposób:


COUNTRY Poland
ANIMAL pig
PLANT/FRUIT/DRINK plum
VERB pray
THING pen
TOTAL

Grupa, która skończy pierwsza mówi stop a nauczyciel odlicza 5 sekund. Następnie grupa, która zwyciężyła czyta swoje słowa a pozostałe porównują swoje odpowiedzi.

Punktacja:
Jeśli nikt nie ma słowa z danego hasła grupa otrzymuje 20 pkt. Jeśli grupa A ma inne słowo niż grupa B a grupa C nie ma żadnego słowa to otrzymują one po 15 pkt. Jeśli grupa A ma to samo słowo co grupa B a grupa C nie ma żadnego to otrzymują one po 10 pkt. Jeśli grupa A ma to samo słowo co grupa B a grupa C ma inne słowo to grupy A i B otrzymują po 5 pkt a grupa C 10 pkt. Jeśli wszystkie grupy mają to samo słowo to otrzymują one po 5 pkt.

Grupa, która pierwsza skończyła może dostać 20 pkt premii jeśli wszystkie jej słowa były poprawne.

Wygrywa ta grupa, która zdobędzie najwięcej punktów.Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Loading ...